Tình hình thu chi ngân sách tỉnh Quảng Trị

NĂM 2016 THU NGÂN SÁCH CHI NGÂN SÁCH
Tháng 10
(Báo cáo số 596/BC-KBQT ngày 27/10/2016 của KBNN tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/10/2016: 1.544.864 triệu đồng, đạt 56,14% dự toán Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 20/10/2016: 5.845.453 triệu đồng, đạt 75,34% kế hoạch
- Thu nội địa: 1.310.671 triệu đồng, đạt 70,77% dự toán
- Thu XNK: 234.193 triệu đồng, đạt 26,02% dự toán
- Thu bổ sung từ TW: 3.183.758 triệu đồng, đạt 82,55% dự toán
- Chi thường xuyên: 4.293.352 triệu đồng, đạt 82,37% KH
-  Chi ĐTXD CB: 1.380.938 triệu đồng, đạt 62,30% KH
- Chi CTMT, CTQG: 71.116 triệu đồng, đạt 63,47% KH
- Trái phiếu Chính phủ: 100.047 triệu đồng, đạt 46,05% KH
9 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 1.335,564 tỷ đồng, đạt 48,53% dự toán năm 2016 Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 5.389,758  tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 1.108,830 tỷ đồng, đạt 59,87% dự toán
- Thu hoạt động XNK: 226,734 tỷ đồng, đạt 25,19% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.961,113 tỷ đồng, đạt 75,99% dự toán
- Chi vốn XD CB: 1.428,645 tỷ đồng, đạt 56,18% dự toán
 
Tháng 8/2016
(Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 20/8/2016: 1.183.726 triệu đồng, đạt 43,01% dự toán Tổng chi NSNN đến ngày 20/8/2016: 4.438.654 triệu đồng, đạt 57,86% KH
- Thu nội địa: 979.521triệu đồng, đạt 52,89% dự toán
- Thu XNK: 204.205 triệu đồng, đạt 22,69% dự toán
- Thu bổ sung từ TW: 2.454.051 triệu đồng, đạt 63,63% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.433.783 triệu đồng, đạt 65,88% KH
-  Chi ĐTXD CB: 849.734 triệu đồng, đạt 41,26% KH
- Chi CTMT, CTQG: 40.706 triệu đồng, đạt 51,96% KH
- Trái phiếu Chính phủ: 69.431 triệu đồng, đạt 32,74% KH
Tháng 7/2016
(Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/7/2016: 1.102 tỷ đồng Tổng chi ngân sách địa phương: 3.834 tỷ đồng
- Thu nội địa: 905 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán
- Thu xuất nhập khấu: 197 triệu đồng, đạt 21,98% dự toán
- Chi xây dựng cơ bản đạt 31,69% dự toán
- Chi thường xuyên đạt 59,27% dự toán
- Chi CTMTQG đạt 60,09%
- Chi TPCP đạt 44,22%
6 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 933,4 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.332,782  tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 747,34 tỷ đồng, bằng 45% dự toán
- Thu từ hoạt động XNK: 186,06 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.703,424 tỷ đồng, bằng 48,91% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 278,889 tỷ đồng, bằng 22,32% dự toán
Tháng 5/2016 (Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.403.599 triệu đồng, đạt 36,37% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.535.336 triệu đồng, đạt 33,78% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 557.252 triệu đồng, đạt 30,09% dự toán
- Thu XNK: 109.966 triệu đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.736.381 triệu đồng, đạt 45,02% dự toán
- Chi thường xuyên: 2.115.674 triệu đồng, đạt 40,59% dự toán
-  Chi ĐTXD CB: 384.455 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán
- Chi CTMT: 18.168 triệu đồng, đạt 23,19% dự toán
- Chi TPCP: 17.039 triệu đồng, đạt 19,88% dự toán
Tháng 4/2016  
(Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu NSNN đến ngày 25/4/2016: 2.114.357 tỷ đồng, đạt 31,99% dự toán địa phương Tổng chi NSNN đến ngày 25/4/2016: 1.943,211 tỷ đồng, đạt 26,27% dự toán địa phương  
- Thu nội địa: 460,837 tỷ đồng, đạt 24,88% dự toán
- Thu XNK:  109,293 tỷ đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.547,224 tỷ đồng, đạt 40,04% dự toán
 
- Chi thường xuyên : 1.665,913 tỷ đồng, đạt 31,96% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 247,854 tỷ đồng, đạt 12,15% dự toán
- Chi CTMT: 10,571 tỷ đồng, đạt 13,49% dự toán
- Chi TPCP: 18,873 tỷ đồng, đạt 23,76% dự toán
Quý 1/2016
(Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu NSNN đến ngày 23/3/2016: 1.282.098 triệu đồng, đạt 19,40% dự toán Tổng chi NSNN: 1.398.499 triệu đồng, đạt 19,12%KH
- Thu nội địa: 252.072 triệu đồng, đạt 13,61% KH
- Thu XNK: 82.311 triệu đồng, đạt 9,15% KH
- Thu bổ sung NSTW: 947.715 triệu đồng, đạt 24,57% KH
- Chi thường xuyên: 1.244.370 triệu đồng, đạt 23,87% KH
- Chi đầu tư XDCB : 154.129 triệu đồng, đạt 7,33% KH
Tháng 02/2016 (Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu NSNN đến ngày 24/02/2016: 499.283 triệu đồng, đạt 7,55% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/02/2016: 964.512 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 185.447 triệu đồng, đạt 10,01% dự toán
- Thu XNK: 40.454 triệu đồng, đạt 4,49% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 273.382 triệu đồng, đạt 7,09% dự toán
- Chi thường xuyên: 846.701 triệu đồng, đạt 17,91% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 108.169 triệu đồng, đạt 19,47% dự toán
- Chi CTMT : 198 triệu đồng, đạt 33,56% dự toán
Tháng 01/2016 (Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 29/1/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/01/2016: 82.048 triệu đồng, đạt 3,19% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/01/2016: 140.161 triệu đồng, đạt 2,08% dự toán năm 2016 (chi thường xuyên)
- Thu nội địa: 69.365 triệu đồng, đạt 4,15% dự toán
- Thu XNK: 12.683 triệu đồng, đạt 1,41% dự toán
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây